3000 Năm Luyện Khí Audio ✔️ Nghe audio 2024

3000 năm luyện khí audio

I Giới thiệu truyện 3000 năm luyện khí audio

Tiểu thuyết tiên hiệp “3000 năm luyện khí audio” của tác giả Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ đã hoàn tất. Quyển tiểu thuyết này được đăng lần đầu trên trang web Hoan Nhạc Thư Khách. Câu chuyện xoay quanh Bạch Thu Nhiên, một người tu tiên từ ba ngàn năm trước. Sau những nỗ lực và khó khăn trong tu hành, bằng cách nào đó không thể đột phá Trúc Cơ mà vẫn ở cảnh giới nhập môn luyện khí tới 9,999 tầng.

II Nhân vật trong truyện 3000 năm luyện khí audio

Trong câu chuyện 3000 năm luyện khí audio, Bạch Thu Nhiên là nhân vật nam chính, là thành viên của Thanh Minh kiếm tông Kiếm Tổ. Anh được trời phú cho Thiên Linh Căn và linh căn mộc, nhưng tu vi chỉ đạt đến cảnh giới Luyện Khí sau ba nghìn năm và không thể trúc cơ. Tuy nhiên, anh ta có sức mạnh phi thường và có thể đánh bại cả tiên thần lẫn ma quái. Bạch Thu Nhiên cố gắng tìm kiếm cách đột phá cảnh giới và cuối cùng thành công trúc cơ.

Các nhân vật nữ chính trong câu chuyện 3000 năm luyện khí audio bao gồm:

 • Khương Lan, là một thần kiếm tinh quái, làm việc cùng Bạch Thu Nhiên để bảo vệ nhân tộc.
 • Tô Hương Tuyết, là chủ tông của Hợp Hoan Tông, có tình cảm với Bạch Thu Nhiên.
 • Lê Cẩn Dao, là một thiên tài thiên ma, sử dụng thủ đoạn để thu phục Bạch Thu Nhiên.
 • Đường Nhược Vi, là công chúa của Thượng Huyền quốc, gia nhập Thanh Minh kiếm tông và học tập từ Bạch Thu Nhiên.

Các nhân vật trong câu chuyện 3000 năm luyện khí audio tu hành qua các cảnh giới từ Tu chân giả đến Hư cơ kỳ, Trúc Cơ kỳ, Hư Đan kỳ, Kim Đan kỳ, Nguyên Anh kỳ, Phân Thần kỳ, Hợp Thể kỳ, Độ Kiếp kỳ và Đại Thừa kỳ. Tiên nhân cũng trải qua các cảnh giới như Địa Tiên cảnh, Hậu Thổ cảnh, Thương Hải cảnh, Luân Hồi cảnh, thương khung cảnh, Hoàng Thiên cảnh, Quy Khư cảnh và Hư Hà cảnh.

III Hệ thống cảnh giới 3000 năm luyện khí audio

Trọng tuyện 3000 năm luyện khí audio được chia ra nhiều cảnh giới tu luyện như sau :

 1. Cấp độ Tu Chân Giả:
 • Đoàn Thể Kỳ: Sơ Kỳ, Trung Kỳ, Hậu Kỳ, Đỉnh Phong.
 1. Cấp độ Luyện Khí Kỳ:
 • Sơ Kỳ (Tầng 1-3), Trung Kỳ (Tầng 4-6), Hậu Kỳ (Tầng 7-9), Đỉnh Phong (Tầng 10), Tầng 11- Vô Hạn.
 1. Cấp độ Hư Cơ Kỳ.
 2. Cấp độ Trúc Cơ Kỳ:
 • Sơ Kỳ, Trung Kỳ, Hậu Kỳ, Đỉnh Phong.
 1. Cấp độ Hư Đan Kỳ.
 2. Cấp độ Kim Đan Kỳ:
 • Sơ Kỳ, Trung Kỳ, Hậu Kỳ, Đỉnh Phong.
 1. Cấp độ Nguyên Anh Kỳ:
 • Sơ Kỳ, Trung Kỳ, Hậu Kỳ, Đỉnh Phong.
 1. Cấp độ Phân Thần Kỳ 
 • Sơ Kỳ, Trung Kỳ, Hậu Kỳ, Đỉnh Phong.
 1. Cấp độ Hợp Thể Kỳ:
 • Sơ Kỳ, Trung Kỳ, Hậu Kỳ, Đỉnh Phong.
 1. Cấp độ Độ Kiếp Kỳ 
 • Sơ Kỳ, Trung Kỳ, Hậu Kỳ, Đỉnh Phong.
 1. Cấp độ Đại Thừa Kỳ:
 • Sơ Kỳ, Trung Kỳ, Hậu Kỳ, Đỉnh Phong.
 1. Cấp độ Tiên Nhân:
 • Địa Tiên Cảnh: Sơ Kỳ, Trung Kỳ, Hậu Kỳ, Đại Viên Mãn.
 • Hậu Thổ Cảnh Chân Tiên: Sơ Kỳ, Trung Kỳ, Hậu Kỳ, Đại Viên Mãn.
 • Thương Hải Cảnh Thiên Tiên: Sơ Kỳ, Trung Kỳ, Hậu Kỳ, Đại Viên Mãn.
 • Luân Hồi Cảnh Tiên Tôn: Sơ Kỳ, Trung Kỳ, Hậu Kỳ, Đại Viên Mãn.
 1. Cấp độ Phổ Thông từ Nhất Đạo Luân Hồi đến Ngũ Đạo Luân Hồi ,  Đại Tiên Tôn 6 lần luân hồi
 2. Cấp độ Tiên Đế:
 • Thương Khung Cảnh: Sơ Kỳ, Trung Kỳ, Hậu Kỳ, Đại Viên Mãn.
 • Hoàng Thiên Cảnh: Sơ Kỳ, Trung Kỳ, Hậu Kỳ, Đại Viên Mãn.
 • Quy Khư Cảnh: Sơ Kỳ, Trung Kỳ, Hậu Kỳ, Đại Viên Mãn.
 • Hư Hà Cảnh: Sơ Kỳ, Trung Kỳ, Hậu Kỳ, Đại Viên Mãn.

IV. Nghe truyện 3000 năm luyện khí audio

Xin gửi tới quí thính giả truyện tiên hiệp dài tập 3000 năm luyện khí audio. đây là bộ truyện được độc giả đánh giá tích cực, rất hi vọng nhận được sự ủng hộ và chia sẻ từ các bạn

>>click để nghe từ nhiều MC tác giả khác của 3000 năm luyện khí audio

>> Truyện đề xuất : Thâu Thiên Chi Đạo

>>Tham gia group truyện để cùng nhau chia sẻ bộ truyện hay

 • Luyện khí – Tập 1Quang Điêu
 • Luyện khí – Tập 2Quang Điêu
 • Luyện khí – Tập 3Quang Điêu
 • Luyện khí – Tập 4Quang Điêu
 • Luyện khí – Tập 5Quang Điêu
 • Luyện khí – Tập 6Quang Điêu
 • Luyện khí – Tập 7Quang Điêu
 • Luyện khí – Tập 8Quang Điêu
 • Luyện khí – Tập 9Quang Điêu
 • Luyện khí – Tập 10Quang Điêu
 • Luyện khí – Tập 11Quang Điêu
 • Luyện khí – Tập 12Quang Điêu
 • Luyện khí – Tập 13Quang Điêu
 • Luyện khí – Tập 14Quang Điêu
 • Luyện khí – Tập 15Quang Điêu
 • Luyện khí – Tập 16Quang Điêu
 • Luyện khí – Tập 17Quang Điêu
 • Luyện khí – Tập 18Quang Điêu
 • Luyện khí – Tập 19Quang Điêu
 • Luyện khí – Tập 20Quang Điêu
 • Luyện khí – Tập 21Quang Điêu
 • Luyện khí – Tập 22Quang Điêu
 • Luyện khí – Tập 23Quang Điêu
 • Luyện khí – Tập 24Quang Điêu
 • Luyện khí – Tập 25Quang Điêu
 • Luyện khí – Tập 26Quang Điêu
 • Luyện khí – Tập 27Quang Điêu
 • Luyện khí – Tập 28Quang Điêu
 • Luyện khí – Tập 29Quang Điêu
 • Luyện khí – Tập 30Quang Điêu
 • Luyện khí – Tập 31Quang Điêu
 • Luyện khí – Tập 32Quang Điêu
 • Luyện khí – Tập 33Quang Điêu
 • Luyện khí – Tập 34Quang Điêu
 • Luyện khí – Tập 35Quang Điêu
 • Luyện khí – Tập 36Quang Điêu
 • Luyện khí – Tập 37Quang Điêu
 • Luyện khí – Tập 38Quang Điêu
 • Luyện khí – Tập 39Quang Điêu
 • Luyện khí – Tập 40Quang Điêu
 • Luyện khí – Tập 41Quang Điêu
 • Luyện khí – Tập 42Quang Điêu
 • Luyện khí – Tập 43Quang Điêu
 • Luyện khí – Tập 44Quang Điêu
 • Luyện khí – Tập 45Quang Điêu
 • Luyện khí – Tập 46Quang Điêu
 • Luyện khí – Tập 47Quang Điêu
 • Luyện khí – Tập 48Quang Điêu
 • Luyện khí – Tập 49Quang Điêu
 • Luyện khí – Tập 50Quang Điêu
 • Luyện khí – Tập 51Quang Điêu
 • Luyện khí – Tập 52Quang Điêu
 • Luyện khí – Tập 53Quang Điêu
 • Luyện khí – Tập 54Quang Điêu
 • Luyện khí – Tập 55Quang Điêu
 • Luyện khí – Tập 56Quang Điêu
 • Luyện khí – Tập 57Quang Điêu
 • Luyện khí – Tập 58Quang Điêu
 • Luyện khí – Tập 59Quang Điêu
 • Luyện khí – Tập 60Quang Điêu
 • Luyện khí – Tập 61Quang Điêu
 • Luyện khí – Tập 62Quang Điêu
 • Luyện khí – Tập 63Quang Điêu
 • Luyện khí – Tập 64Quang Điêu
 • Luyện khí – Tập 65Quang Điêu
 • Luyện khí – Tập 66Quang Điêu
 • Luyện khí – Tập 67Quang Điêu
 • Luyện khí – Tập 68Quang Điêu
 • Luyện khí – Tập 69Quang Điêu
 • Luyện khí – Tập 70Quang Điêu
 • Luyện khí – Tập 71Quang Điêu
 • Luyện khí – Tập 72Quang Điêu
 • Luyện khí – Tập 73Quang Điêu
 • Luyện khí – Tập 74Quang Điêu
 • Luyện khí – Tập 75Quang Điêu
 • Luyện khí – Tập 76Quang Điêu
 • Luyện khí – Tập 77Quang Điêu
 • Luyện khí – Tập 78Quang Điêu
Tổng số tập: End
Lần nghe gần đây: Tập số … Giờ:Phút:Giây… đang code
Nghe tiếp thời gian lần trước … đang code

One thought on “3000 Năm Luyện Khí Audio ✔️ Nghe audio 2024

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *