Đại mộng chủ audio✔️ nghe chuyện 2024

đại mộng chủ audio

I Giới thiệu Đại mộng chủ audio

Đại Mộng Chủ audio là một tiểu thuyết Tiên hiệp của tác giả Vong Ngữ. Câu chuyện xoay quanh nhân vật chính Thẩm Lạc, từ khi còn nhỏ đã mắc nhiều bệnh tật và có cơ thể yếu đuối. Trong quá trình tìm kiếm phương pháp kéo dài tuổi thọ, anh bất ngờ bước lên con đường tu tiên.

Có thể nói Vong Ngữ xây dựng nhân vật chính truyện Đại mộng chủ audio này Vô cùng xuất sắc.

 • Về tính cách: Thẩm Lạc là nhân vật chính trong truyện đại mộng chủ audio một người khá điềm tĩnh và biết điều. Anh ta biết cách xử lý quan hệ với người khác vô cùng hài hòa.
 • Là người kiên định: Điều mạnh mẽ nhất của Thẩm Lạc chính là sự kiên nhẫn và sự kiên định trong việc tu luyện, chỉ vì sự sống mà anh ta cố gắng.Hắn  ta là người ham học hỏi và thông minh. Vì bệnh tật, Hắn ta đọc sách và tu Luyện điên cuồng. Điểm nổi bật nhất của Thẩm Lạc là khả năng luyện đan.

II Hệ thống tu luyện trong truyện Đại mộng chủ audio

Cảnh giới trong truyện đại mộng chủ audio được chia thành các giai đoạn :

 • Tích Cốc Cảnh
 • Ngưng Hồn Cảnh
 • Xuất Khiểu Cảnh
 • Đại Thừa Cảnh
 • Bán Tiên Cảnh
 • Chân Tiên Cảnh
 • Kim Tiên Cảnh
 • Thái Ất Chân Tiên
 • Thiên Tôn
 • Đại Thiên Tôn

ở mỗi cảnh giới đều có các tiểu cảnh giới  như sau: Sơ kỳ, Trung kỳ, Hậu kỳ.

III. Nghe truyện Đại mộng chủ audio

Xin gửi tới quí thính giả truyện tiên hiệp Đại mộng chủ audio. đây là bộ truyện được độc giả đánh giá rất cao, rất hi vọng nhận được sự ủng hộ và chia sẻ từ các bạn

>>click để nghe từ nhiều MC tác giả khác của Đại mộng chủ audio

>> Truyện đề xuất : Dạ thiên chi đế

>>Tham gia group truyện để cùng nhau chia sẻ bộ truyện hay

 • Đại mộng chủ – Tập 1Vong Ngữ
 • Đại mộng chủ – Tập 2Vong Ngữ
 • Đại mộng chủ – Tập 3Vong Ngữ
 • Đại mộng chủ – Tập 4Vong Ngữ
 • Đại mộng chủ – Tập 5Vong Ngữ
 • Đại mộng chủ – Tập 6Vong Ngữ
 • Đại mộng chủ – Tập 7Vong Ngữ
 • Đại mộng chủ – Tập 8Vong Ngữ
 • Đại mộng chủ – Tập 9Vong Ngữ
 • Đại mộng chủ – Tập 10Vong Ngữ
 • Đại mộng chủ – Tập 11Vong Ngữ
 • Đại mộng chủ – Tập 12Vong Ngữ
 • Đại mộng chủ – Tập 13Vong Ngữ
 • Đại mộng chủ – Tập 14Vong Ngữ
 • Đại mộng chủ – Tập 15Vong Ngữ
 • Đại mộng chủ – Tập 16Vong Ngữ
 • Đại mộng chủ – Tập 17Vong Ngữ
 • Đại mộng chủ – Tập 18Vong Ngữ
 • Đại mộng chủ – Tập 19Vong Ngữ
 • Đại mộng chủ – Tập 20Vong Ngữ
 • Đại mộng chủ – Tập 21Vong Ngữ
 • Đại mộng chủ – Tập 22Vong Ngữ
 • Đại mộng chủ – Tập 23Vong Ngữ
 • Đại mộng chủ – Tập 24Vong Ngữ
 • Đại mộng chủ – Tập 25Vong Ngữ
 • Đại mộng chủ – Tập 26Vong Ngữ
 • Đại mộng chủ – Tập 27Vong Ngữ
 • Đại mộng chủ – Tập 28Vong Ngữ
 • Đại mộng chủ – Tập 29Vong Ngữ
 • Đại mộng chủ – Tập 30Vong Ngữ
 • Đại mộng chủ – Tập 31Vong Ngữ
 • Đại mộng chủ – Tập 32Vong Ngữ
 • Đại mộng chủ – Tập 33Vong Ngữ
 • Đại mộng chủ – Tập 34Vong Ngữ
 • Đại mộng chủ – Tập 35Vong Ngữ
 • Đại mộng chủ – Tập 36Vong Ngữ
 • Đại mộng chủ – Tập 37Vong Ngữ
 • Đại mộng chủ – Tập 38Vong Ngữ
 • Đại mộng chủ – Tập 39Vong Ngữ
 • Đại mộng chủ – Tập 40Vong Ngữ
 • Đại mộng chủ – Tập 41Vong Ngữ
 • Đại mộng chủ – Tập 42Vong Ngữ
 • Đại mộng chủ – Tập 43Vong Ngữ
 • Đại mộng chủ – Tập 44Vong Ngữ
 • Đại mộng chủ – Tập 45Vong Ngữ
 • Đại mộng chủ – Tập 46Vong Ngữ
 • Đại mộng chủ – Tập 47Vong Ngữ
 • Đại mộng chủ – Tập 48Vong Ngữ
 • Đại mộng chủ – Tập 49Vong Ngữ
 • Đại mộng chủ – Tập 50Vong Ngữ
 • Đại mộng chủ – Tập 51Vong Ngữ
 • Đại mộng chủ – Tập 52Vong Ngữ
 • Đại mộng chủ – Tập 53Vong Ngữ
 • Đại mộng chủ – Tập 54Vong Ngữ
 • Đại mộng chủ – Tập 55Vong Ngữ
 • Đại mộng chủ – Tập 56Vong Ngữ
 • Đại mộng chủ – Tập 57Vong Ngữ
 • Đại mộng chủ – Tập 58Vong Ngữ
 • Đại mộng chủ – Tập 59Vong Ngữ
 • Đại mộng chủ – Tập 60Vong Ngữ
 • Đại mộng chủ – Tập 61Vong Ngữ
 • Đại mộng chủ – Tập 62Vong Ngữ
 • Đại mộng chủ – Tập 63Vong Ngữ
 • Đại mộng chủ – Tập 64Vong Ngữ
 • Đại mộng chủ – Tập 65Vong Ngữ
 • Đại mộng chủ – Tập 66Vong Ngữ
 • Đại mộng chủ – Tập 67Vong Ngữ
 • Đại mộng chủ – Tập 68Vong Ngữ
 • Đại mộng chủ – Tập 69Vong Ngữ
 • Đại mộng chủ – Tập 70Vong Ngữ
 • Đại mộng chủ – Tập 71Vong Ngữ
 • Đại mộng chủ – Tập 72Vong Ngữ
 • Đại mộng chủ – Tập 73Vong Ngữ
 • Đại mộng chủ – Tập 74Vong Ngữ
 • Đại mộng chủ – Tập 75Vong Ngữ
 • Đại mộng chủ – Tập 76Vong Ngữ
 • Đại mộng chủ – Tập 77Vong Ngữ
 • Đại mộng chủ – Tập 78Vong Ngữ
 • Đại mộng chủ – Tập 79Vong Ngữ
 • Đại mộng chủ – Tập 80Vong Ngữ
 • Đại mộng chủ – Tập 81Vong Ngữ
 • Đại mộng chủ – Tập 82Vong Ngữ
 • Đại mộng chủ – Tập 83Vong Ngữ
 • Đại mộng chủ – Tập 84Vong Ngữ
 • Đại mộng chủ – Tập 85Vong Ngữ
 • Đại mộng chủ – Tập 86Vong Ngữ
 • Đại mộng chủ – Tập 87Vong Ngữ
 • Đại mộng chủ – Tập 88Vong Ngữ
 • Đại mộng chủ – Tập 89Vong Ngữ
 • Đại mộng chủ – Tập 90Vong Ngữ
 • Đại mộng chủ – Tập 91Vong Ngữ
 • Đại mộng chủ – Tập 92Vong Ngữ
 • Đại mộng chủ – Tập 93Vong Ngữ
 • Đại mộng chủ – Tập 94Vong Ngữ
 • Đại mộng chủ – Tập 95Vong Ngữ
 • Đại mộng chủ – Tập 96Vong Ngữ
 • Đại mộng chủ – Tập 97Vong Ngữ
 • Đại mộng chủ – Tập 98Vong Ngữ
 • Đại mộng chủ – Tập 99Vong Ngữ
Tổng số tập: End
Lần nghe gần đây: Tập số … Giờ:Phút:Giây… đang code
Nghe tiếp thời gian lần trước … đang code

One thought on “Đại mộng chủ audio✔️ nghe chuyện 2024

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *