Đấu phá thương khung audio ✔️nghe đọc truyện 20204

đấu phá thương khung audio

I Giới thiệu đấu phá thương khung audio

Đấu Phá Thương Khung audio của tác giả Thiên tằm thổ đậu, kể về nhân vật chính Tiêu Viêm một thiên tài võ công của gia tộc Tiêu. Từ khi 4 tuổi hắn đã bắt đầu tu luyện võ công, đến năm 10 tuổi đã đạt cấp 9 về đấu khí. Nhưng đến năm 12 tuổi, hắn bị mất gần hết sức mạnh, chỉ còn 3 cấp võ công. Sau 3 năm bị gia tộc ruồng bỏ, hắn gần như tuyệt vọng.

Một ngày nọ, trong chiếc nhẫn trên tay hắn xuất hiện linh hồn, cuộc đời Tiêu Viêm bước sang trang mới. Hắn trở thành tâm điểm của gia tộc.

II Nội dung truyện đấu phá thương khung audio

đấu phá thương khung audio xây dựng map rất đa dạng.

 • Tây Bắc địa vực có nhiều thế lực quan trọng, 5 năm tổ chức đại hội tông phái.
 • Đế quốc Gia Mã, nơi xảy ra nhiều sự kiện then chốt.
 • Viêm Minh do Tiêu Viêm thành lập, ông là Minh chủ, Thải Lân là Phó minh chủ.
 • Vân Lam Tông từng thống trị Gia Mã, sau bị dẫn đầu Tiêu Viêm tiêu diệt.
 • Đế quốc Xuất Vân, có Độc Tông do Thiên Độc Nữ cai quản.
 • Các đế quốc khác như Lạc Nhạn, Mộ Lan, Thiên Xà và thế lực chủ yếu tại đây.
 • Hắc Giác Vực hỗn loạn, Học viện Già Nam là nơi duy nhất bình an.
 • Bàn Môn ở Già Nam do 4 người lập nên, với các thế lực nhỏ như Bạch Bang, Dược Bang, Linh.
 • Hồn Điện do tộc Hồn thành lập, thế lực mạnh nhất Trung Châu, liên tục săn linh hồn, là kẻ thù truyền kiếp của Tiêu Viêm.
 • Đan Tháp nổi tiếng ở Thánh Đan Thành, tổ chức hội luyện đan. Phong ấn Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa.
 • Hoa Tông và Thiên Minh Tông là hai tông phái lớn, đối nghịch nhau.
 • Phần Viêm Cốc, Băng Hà Cốc, Âm Cốc là ba cốc ở Trung Châu.
 • Tinh Vẫn Các, Phong Lôi Các, Vạn Kiếm Các, Hoàng Tuyền Các là bốn phương các.
 • Tám tộc cổ gồm Tiêu tộc, Cổ tộc, Hồn tộc,… Ba thú tộc gồm Thái Hư Cổ Long, Thiên Yêu Hoàng, Cửu U Địa Minh Mãng.

III Hệ thống tu luyện đấu phá thương khung audio

 • Các cấp độ tu luyện đấu phá thương khung audio từ thấp đến cao: Đấu Khí, Đấu Giả, Đấu Sư, Đại Đấu Sư, Đấu Linh, Đấu Vương, Đấu Hoàng, Đấu Tông, Đấu Tôn, Đấu Tôn Đỉnh Phong.
 • Luyện dược sư yêu cầu cảm giác linh hồn xuất sắc, thuộc tính hỏa thể phải xen lẫn đấu khí Mộc. Có cảnh giới linh hồn từ Phàm cảnh đến Đế Cảnh.
 • Đan dược phân 10 phẩm từ Nhất phẩm đến Đế phẩm, mỗi phẩm có đặc điểm riêng. Cửu phẩm phân thành Bảo đan, Huyền đan, Kim đan.
 • Quá trình luyện đan cần vật liệu, hỏa chủng, cảm giác linh hồn. Kết quả sẽ xuất hiện những hiện tượng khác nhau tùy theo cấp độ.

IV. Nghe truyện Đấu phá thương khung audio

Xin gửi tới quí thính giả truyện tiên hiệp Đấu phá thương khung audio. đây là bộ truyện được độc giả đánh giá rất cao, rất hi vọng nhận được sự ủng hộ và chia sẻ từ các bạn

>>click để nghe từ nhiều MC tác giả khác của Đấu phá thương khung audio

>> Truyện đề xuất : Dị thế tà quân

>>Tham gia group truyện để cùng nhau chia sẻ bộ truyện hay

 • Đấu phá thương khung – Tập 1Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 2Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 3Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 4Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 5Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 6Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 7Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 8Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 9Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 10Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 11Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 12Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 13Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 14Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 15Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 16Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 17Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 18Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 19Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 20Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 21Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 22Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 23Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 24Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 25Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 26Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 27Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 28Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 29Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 30Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 31Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 32Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 33Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 34Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 35Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 36Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 37Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 38Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 39Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 40Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 41Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 42Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 43Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 44Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 45Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 46Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 47Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 48Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 49Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 50Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 51Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 52Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 53Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 54Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 55Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 56Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 57Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 58Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 59Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 60Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 61Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 62Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 63Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 64Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 65Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 66Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 67Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 68Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 69Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 70Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 71Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 72Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 73Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 74Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 75Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 76Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 77Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 78Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 79Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 80Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 81Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 82Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 83Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 84Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 85Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 86Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 87Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 88Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 89Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 90Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 91Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 92Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 93Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 94Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 95Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 96Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 97Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 98Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 99Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 100Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 101Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 102Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 103Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 104Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 105Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 106Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 107Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 108Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 109Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 110Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 111Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 112Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 113Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 114Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 115Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 116Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 117Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 118Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 119Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 120Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 121Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 122Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 123Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 124Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 125Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 126Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 127Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 128Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 129Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 130Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 131Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 132Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 133Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 134Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 135Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 136Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 137Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 138Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 139Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 140Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 141Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 142Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 143Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 144Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 145Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 146Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 147Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 148Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 149Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 150Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 151Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 152Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 153Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 154Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 155Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 156Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 157Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 158Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 159Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 160Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 161Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 162Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 163Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 164Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 165Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 166Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 167Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 168Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 169Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 170Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 171Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 172Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 173Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 174Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 175Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 176Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 177Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 178Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 179Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 180Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 181Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 182Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 183Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 184Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 185Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 186Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 187Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 188Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 189Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 190Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 191Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 192Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 193Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 194Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 195Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 196Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 197Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 198Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 199Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 200Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 201Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 202Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 203Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 204Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 205Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 206Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 207Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 208Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 209Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 210Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 211Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 212Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 213Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 214Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 215Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 216Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 217Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 218Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 219Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 220Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 221Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 222Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 223Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 224Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 225Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 226Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 227Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 228Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 229Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 230Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 231Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 232Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 233Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 234Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 235Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 236Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 237Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 238Thổ Đậu
 • Đấu phá thương khung – Tập 239Thổ Đậu
Tổng số tập: End
Lần nghe gần đây: Tập số … Giờ:Phút:Giây… đang code
Nghe tiếp thời gian lần trước … đang code

One thought on “Đấu phá thương khung audio ✔️nghe đọc truyện 20204

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *