Lăng thiên ký audio ✔️ Nghe chuyện 2024

lăng thiên ký audio

I. Nghe truyện Lăng thiên ký audio 

Lăng Thiên Ký audio của tác giả Phong Lăng thiên Hạ, chuyện kể về Lăng Tiếu. người ở thế kỷ 21 sau khi xuyên không đến một thế giới tu tiên. nhập vào cơ thể của một người bị coi là phế vật. Trước đây, Lăng Tiếu là một anh hùng, từng đấu tranh một mình với bốn cao thủ siêu cấp của môn phái quỷ, nhưng cuối cùng anh ta kiệt sức và chết oan .

Trong kiếp trước, khi anh ta còn đầy nhiệt huyết và hoài bão, Hắn ta chết cùng với kẻ thù. Trong khi đó, một số mỹ nữ tuyệt sắc đã theo đuổi hắn, nhưng do ngu ngốc lắng nghe lời của sư phụ. giữ thân đồng tử để không ảnh hưởng đến việc tu luyện.

Cuộc đời của hắn ta dường như đã kết thúc, nhưng không ngờ rằng Lăng Tiếu lại xuyên không và sống lại trong cơ thể của một thiếu gia bị bỏ rơi, người không có khả năng tu luyện từ khi còn nhỏ…

Ở thế giới tu chân, việc quan trọng nhất là tu vi. Tuy nhiên, Lăng Tiếu đã từng bước nâng cao năng lực bản thân. nâng cao tu vi.  Lăng Tiếu từng sống trên Trái Đất và không chấp nhận bị khinh khi bởi người khác. Hắn quyết tâm bắt đầu tu luyện cũng như mô típ các truyện tiên hiệp cũng có bí bảo trợ giúp. Trên con đường tu luyện, Lăng Tiếu không ngừng tiếp cận những cơ hội không ngờ, và tu vi của anh dần tăng lên.

Thế giới của tiên nhân khá khắc nghiệt,  Nếu bạn yêu thích truyện tiên hiệp, hãy không bỏ qua Lăng Thiên Ký Audio, đây là 1 câu chuyện khá hấp dẫn, truyện phù hợp cho đạo hữu mới nhập môn.

>>click để nghe từ nhiều MC tác giả khác của lăng thiên ký audio

>> Truyện đề xuất : kiếm đạo độc tôn

>>Tham gia group truyện để cùng nhau chia sẻ bộ truyện hay

 • Lăng thiên ký – Tập 1Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 2Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 3Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 4Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 5Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 6Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 7Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 8Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 9Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 10Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 11Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 12Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 13Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 14Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 15Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 16Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 17Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 18Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 19Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 20Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 21Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 22Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 23Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 24Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 25Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 26Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 27Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 28Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 29Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 30Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 31Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 32Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 33Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 34Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 35Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 36Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 37Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 38Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 39Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 40Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 41Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 42Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 43Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 44Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 45Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 46Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 47Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 48Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 49Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 50Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 51Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 52Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 53Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 54Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 55Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 56Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 57Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 58Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 59Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 60Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 61Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 62Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 63Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 64Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 65Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 66Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 67Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 68Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 69Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 70Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 71Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 72Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 73Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 74Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 75Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 76Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 77Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 78Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 79Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 80Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 81Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 82Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 83Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 84Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 85Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 86Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 87Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 88Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 89Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 90Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 91Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 92Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 93Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 94Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 95Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 96Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 97Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 98Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 99Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 100Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 101Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 102Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 103Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 104Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 105Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 106Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 107Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 108Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 109Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 110Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 111Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 112Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 113Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 114Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 115Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 116Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 117Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 118Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 119Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 120Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 121Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 122Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 123Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 124Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 125Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 126Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 127Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 128Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 129Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 130Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 131Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 132Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 133Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 134Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 135Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 136Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 137Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 138Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 139Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 140Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 141Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 142Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 143Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 144Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 145Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 146Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 147Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 148Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 149Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 150Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 151Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 152Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 153Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 154Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 155Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 156Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 157Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 158Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 159Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 160Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 161Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 162Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 163Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 164Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 165Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 166Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 167Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 168Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 169Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 170Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 171Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 172Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 173Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 174Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 175Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 176Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 177Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 178Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 179Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 180Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 181Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 182Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 183Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 184Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 185Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 186Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 187Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 188Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 189Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 190Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 191Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 192Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 193Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 194Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 195Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 196Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 197Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 198Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 199Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 200Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 201Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 202Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 203Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 204Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 205Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 206Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 207Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 208Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 209Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 210Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 211Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 212Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 213Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 214Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 215Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 216Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 217Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 218Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 219Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 220Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 221Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 222Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 223Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 224Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 225Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 226Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 227Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 228Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 229Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 230Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 231Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 232Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 233Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 234Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 235Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 236Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 237Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 238Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 239Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 240Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 241Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 242Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 243Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 244Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 245Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 246Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 247Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 248Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 249Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 250Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 251Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 252Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 253Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 254Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 255Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 256Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 257Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 258Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 259Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 260Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 261Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 262Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 263Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 264Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 265Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 266Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 267Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 268Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 269Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 270Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 271Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 272Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 273Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 274Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 275Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 276Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 277Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 278Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 279Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 280Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 281Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 282Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 283Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 284Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 285Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 286Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 287Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 288Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 289Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 290Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 291Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 292Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 293Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 294Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 295Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 296Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 297Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 298Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 299Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 300Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 301Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 302Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 303Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 304Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 305Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 306Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 307Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 308Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 309Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 310Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 311Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 312Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 313Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 314Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 315Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 316Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 317Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 318Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 319Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 320Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 321Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 322Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 323Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 324Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 325Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 326Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 327Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 328Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 329Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 330Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 331Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 332Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 333Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 334Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 335Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 336Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 337Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 338Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 339Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 340Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 341Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 342Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 343Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 344Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 345Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 346Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 347Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 348Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 349Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 350Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 351Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 352Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 353Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 354Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 355Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 356Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 357Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 358Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 359Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 360Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 361Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 362Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 363Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 364Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 365Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 366Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 367Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 368Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 369Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 370Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 371Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 372Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 373Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 374Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 375Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 376Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 377Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 378Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 379Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 380Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 381Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 382Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 383Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 384Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 385Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 386Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 387Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 388Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 389Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 390Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 391Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 392Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 393Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 394Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 395Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 396Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 397Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 398Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 399Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 400Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 401Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 402Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 403Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 404Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 405Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 406Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 407Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 408Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 409Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 410Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 411Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 412Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 413Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 414Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 415Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 416Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 417Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 418Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 419Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 420Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 421Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 422Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 423Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 424Phong Lăng
 • Lăng thiên ký – Tập 425Phong Lăng
Tổng số tập: End
Lần nghe gần đây: Tập số … Giờ:Phút:Giây… đang code
Nghe tiếp thời gian lần trước … đang code

One thought on “Lăng thiên ký audio ✔️ Nghe chuyện 2024

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *