Ma thiên ký audio✔️ Nghe tôi kể chuyện 2024

ma thiên ký audio

I Giới thiệu chuyện Ma Thiên Ký audio

Ma thiên ký audio của tác giả Vong Ngữ chuyện kể về nhân vậ Liễu Minh. Nhân vật chính, người An Viễn thành, thuộc đại lục Vân Xuyên trong quốc gia Đại Huyền. Từ nhỏ bị giam cầm tại một hòn đảo tàn ác, Hắn có thiên phú đặc biệt với nhị dụng nhất tâm. và sau khi thoát khỏi đảo, Hắn đã giả danh Bạch Thông Thiên để gia nhập Man Quỷ Tông. Cũng thành công khai phá Tam Linh mạch mặc dù tư chất không mạnh, trở thành một Linh đồ, và từ đó anh bước lên con đường tu tiên. Liễu Minh có ý chí kiên định, quyết đoán trong hành động, và luôn có tình thương và lòng nhân hậu. Trải qua nhiều khó khăn trong quá trình tu luyện, cuối cùng đã đạt giai đoạn Vĩnh Sinh và phi thăng lên giới.

II Nhân vật ảnh hưởng trong chuyện Ma thiên ký audio

 • Già Lam: Đệ tử Man Quỷ Tông, Lục Linh mạch, Thiên Yểm chi thể. Ban đầu giúp Hải tộc, sau mất trí nhớ cùng Liễu Minh gia nhập Thái Thanh môn. Trở thành đạo lữ của Liễu Minh, cuối cùng đạt Chân Đan cảnh.
 • Diệp Thiên Mi: Đệ nhất kiếm tu Thiên Nguyệt tông, thực lực vượt cấp. Ban đầu giúp dạy võ công cho Liễu Minh, sau cùng trở thành đạo lữ của y, đạt Thiên Tượng cảnh.
 • Dao Cơ: Thiếu chủ của Thiên Hồ tộc, kế thừa Cửu Vĩ truyền thừa. Xuân phong với Liễu Minh, sau bị diệt tộc, cuối cùng đạt Thông Huyền tu vi.
 • Triệu Thiên Dĩnh: Công chúa Ma Hoàng, do uống Thăng Tiên đan mà xuân phong với Liễu Minh. Sau phục dụng giúp Liễu Minh, cuối cùng đạt Thông Huyền cảnh.
 • Trương Tú Nương: Đệ tử Thiên Nguyệt Tông, trúng Mộng Oanh hôn mê, Liễu Minh cứu và có duyên phận bảy đời. Sau yêu Liễu Minh nhưng không được, cuối cùng đạt Tóa Tinh kỳ đỉnh phong.
 • Kim Liệt Dương: Đệ tử Thái Thanh môn, nhiều lần trợ giúp Liễu Minh, cuối cùng đạt Thiên Tượng cảnh.

II Hệ thống tu vi chuyện Ma thiên ký audio

Hệ thống tu vi của ma thiên ký audio khá hợp lý. tính logic cao. làm ta liên tưởng đến cảnh giới trong phàm nhân tu tiên. không có chuyện chiến thắng vượt cấp

 • Luyện khí sĩ: Là người có Nguyên lực hộ thể và Linh mạch thể chất. Cấp độ thấp nhất trong những người có Linh mạch, nhưng có thể làm cơ thể mạnh mẽ.
 • Luyện Khí cảnh: Người đã mở Linh hải trước khi 15 tuổi. Người tu luyện có thể trở thành Thiên nhân, sống đến 200 năm. Chia thành năm đẳng cấp: Tam Linh mạch, Lục Linh mạch, Cửu Linh mạch, Thập Nhị Linh mạch, Thập Ngũ Linh mạch.
 • Ngưng Dịch cảnh: Linh Sư, biến pháp lực từ dạng khí thành dạng lỏng, chứa nhiều lần pháp lực so với Linh đồ. Tuổi thọ từ 400 đến 500 năm.
 • Hóa Tinh cảnh: Biến dạng lỏng thành hạt tinh thể. Số lượng pháp lực kết tinh và Linh mạch quyết định sức mạnh và tiềm năng tu luyện. Chia thành năm đẳng cấp: Chín hạt, mười tám hạt, ba mươi sáu hạt, bảy mươi hai hạt, 144 hạt.
 • Giả Đan cảnh: Hợp nhóm pháp lực kết tinh thành một nhóm, tiến vào cảnh giới Chân Đan. Cảnh giới đỉnh phong để tiến vào Chân Đan.
 • Chân Đan cảnh: Chia thành bốn phẩm chất: Hạ phẩm, Trung phẩm, Thượng phẩm, Thập nhị phẩm. Thoát khỏi cơ thể bình thường, sử dụng phép thuật, pháp bảo, và vượt qua giới hạn vật lý thông thường. Tuổi thọ từ một trăm năm đến hàng nghìn năm.
 • Thiên Tượng Cảnh: Tiến vào giai đoạn Thiên Tượng, tuổi thọ từ một vạn năm đến ba vạn năm.
 • Thông Huyền cảnh: Hiểu nguyên tắc pháp lý, thấu hiểu hoạt động của thế giới tâm linh và vật lý. Sức mạnh không thể đo lường. Tuổi thọ hàng trăm ngàn năm.
 • Vĩnh Sinh Cảnh đến Siêu việt Vĩnh Sinh Cảnh: Giai đoạn thần bí tồn tại ở thượng giới, không được mô tả chi tiết.
 • Mỗi giai đoạn chia thành: Sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong và đại viên mãn.

IV. Nghe truyện Ma thiên ký audio

xin gửi tới quí thính giả truyện tiên hiệp Ma thiên ký audio. đây là bộ truyện được độc giả đánh giá rất cao, rất hi vọng nhận được sự ủng hộ và chia sẻ từ các bạn

>>click để nghe từ nhiều MC tác giả khác của Ma thiên ký audio

>> Truyện đề xuất : Ngã dục phong thiên

>> Truyện đề xuất : Ngạo thế cửu trọng thiên

>>Tham gia group truyện để cùng nhau chia sẻ bộ truyện hay

 • Ma thiên ký – Tập 1Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 2Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 3Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 4Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 5Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 6Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 7Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 8Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 9Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 10Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 11Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 12Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 13Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 14Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 15Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 16Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 17Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 18Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 19Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 20Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 21Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 22Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 23Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 24Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 25Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 26Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 27Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 28Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 29Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 30Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 31Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 32Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 33Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 34Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 35Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 36Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 37Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 38Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 39Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 40Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 41Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 42Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 43Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 44Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 45Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 46Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 47Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 48Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 49Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 50Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 51Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 52Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 53Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 54Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 55Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 56Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 57Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 58Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 59Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 60Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 61Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 62Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 63Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 64Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 65Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 66Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 67Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 68Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 69Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 70Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 71Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 72Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 73Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 74Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 75Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 76Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 77Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 78Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 79Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 80Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 81Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 82Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 83Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 84Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 85Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 86Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 87Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 88Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 89Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 90Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 91Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 92Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 93Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 94Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 95Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 96Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 97Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 98Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 99Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 100Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 101Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 102Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 103Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 104Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 105Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 106Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 107Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 108Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 109Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 110Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 111Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 112Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 113Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 114Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 115Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 116Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 117Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 118Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 119Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 120Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 121Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 122Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 123Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 124Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 125Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 126Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 127Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 128Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 129Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 130Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 131Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 132Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 133Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 134Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 135Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 136Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 137Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 138Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 139Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 140Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 141Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 142Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 143Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 144Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 145Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 146Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 147Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 148Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 149Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 150Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 151Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 152Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 153Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 154Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 155Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 156Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 157Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 158Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 159Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 160Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 161Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 162Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 163Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 164Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 165Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 166Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 167Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 168Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 169Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 170Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 171Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 172Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 173Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 174Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 175Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 176Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 177Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 178Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 179Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 180Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 181Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 182Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 183Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 184Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 185Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 186Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 187Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 188Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 189Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 190Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 191Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 192Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 193Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 194Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 195Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 196Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 197Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 198Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 199Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 200Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 201Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 202Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 203Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 204Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 205Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 206Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 207Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 208Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 209Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 210Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 211Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 212Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 213Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 214Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 215Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 216Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 217Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 218Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 219Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 220Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 221Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 222Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 223Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 224Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 225Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 226Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 227Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 228Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 229Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 230Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 231Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 232Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 233Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 234Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 235Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 236Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 237Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 238Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 239Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 240Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 241Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 242Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 243Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 244Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 245Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 246Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 247Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 248Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 249Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 250Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 251Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 252Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 253Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 254Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 255Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 256Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 257Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 258Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 259Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 260Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 261Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 262Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 263Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 264Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 265Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 266Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 267Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 268Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 269Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 270Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 271Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 272Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 273Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 274Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 275Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 276Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 277Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 278Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 279Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 280Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 281Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 282Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 283Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 284Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 285Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 286Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 287Vong Ngữ
 • Ma thiên ký – Tập 288Vong Ngữ
Tổng số tập: End
Lần nghe gần đây: Tập số … Giờ:Phút:Giây… đang code
Nghe tiếp thời gian lần trước … đang code

One thought on “Ma thiên ký audio✔️ Nghe tôi kể chuyện 2024

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *