Tham Thiên Audio ✔️ chuyện 2024

tham thiên audio

I. Nghe truyện Tham Thiên audio

Tham Thiên audio là một tiểu thuyết huyền huyễn, do tác giả Phong Ngự Cửu Thu sáng tác. Tham Thiên audio có cả ưu điểm và khuyết điểm rõ ràng. Cốt truyện tham thiên audio không tệ, mục đích sáng suốt, không dài dòng và kéo dài, tập trung xoay quanh mạch truyện chính. Hình tượng các nhân vật cũng được xây dựng tốt, tính cách sáng sủa. Tuy nhiên, khuyết điểm là tác giả viết về con người chứ không phải thần tiên, và vai chính được đặt làm ăn xin, có thể nhằm mô tả tâm tư, hành vi, tính cách của nhân vật một cách tỉ mỉ hơn.

Đoạn mở đầu Tham Thiên audio khá cuốn, tác giả viết văn lưu loát dù thường xuyên đưa suy nghĩ chủ quan. Tuy nhiên điều đó không ảnh hưởng nhiều và tác giả cũng không phải người ngây thơ.

Xin gửi tới quí thính giả truyện tiên hiệp dài tập Tham Thiên audio. đây là bộ truyện được độc giả đánh giá tích cực, rất hi vọng nhận được sự ủng hộ và chia sẻ từ các bạn

>>click để nghe từ nhiều MC tác giả khác của Tham Thiên audio

>> Truyện đề xuất : Bách Luyện Thành Tiên

>>Tham gia group truyện để cùng nhau chia sẻ bộ truyện hay

 • Hắc tây du ( Mục thần ký ) – Tập 1Trạch Trư
 • Hắc tây du ( Mục thần ký ) – Tập 2Trạch Trư
 • Hắc tây du ( Mục thần ký ) – Tập 3Trạch Trư
 • Hắc tây du ( Mục thần ký ) – Tập 4Trạch Trư
 • Hắc tây du ( Mục thần ký ) – Tập 5Trạch Trư
 • Hắc tây du ( Mục thần ký ) – Tập 6Trạch Trư
 • Hắc tây du ( Mục thần ký ) – Tập 7Trạch Trư
 • Hắc tây du ( Mục thần ký ) – Tập 8Trạch Trư
 • Hắc tây du ( Mục thần ký ) – Tập 9Trạch Trư
 • Hắc tây du ( Mục thần ký ) – Tập 10Trạch Trư
 • Hắc tây du ( Mục thần ký ) – Tập 11Trạch Trư
 • Hắc tây du ( Mục thần ký ) – Tập 12Trạch Trư
 • Hắc tây du ( Mục thần ký ) – Tập 13Trạch Trư
 • Hắc tây du ( Mục thần ký ) – Tập 14Trạch Trư
 • Hắc tây du ( Mục thần ký ) – Tập 15Trạch Trư
 • Hắc tây du ( Mục thần ký ) – Tập 16Trạch Trư
 • Hắc tây du ( Mục thần ký ) – Tập 17Trạch Trư
 • Hắc tây du ( Mục thần ký ) – Tập 18Trạch Trư
 • Hắc tây du ( Mục thần ký ) – Tập 19Trạch Trư
 • Hắc tây du ( Mục thần ký ) – Tập 20Trạch Trư
 • Hắc tây du ( Mục thần ký ) – Tập 21Trạch Trư
 • Hắc tây du ( Mục thần ký ) – Tập 22Trạch Trư
 • Hắc tây du ( Mục thần ký ) – Tập 23Trạch Trư
 • Hắc tây du ( Mục thần ký ) – Tập 24Trạch Trư
 • Hắc tây du ( Mục thần ký ) – Tập 25Trạch Trư
 • Hắc tây du ( Mục thần ký ) – Tập 26Trạch Trư
 • Hắc tây du ( Mục thần ký ) – Tập 27Trạch Trư
 • Hắc tây du ( Mục thần ký ) – Tập 28Trạch Trư
 • Hắc tây du ( Mục thần ký ) – Tập 29Trạch Trư
 • Hắc tây du ( Mục thần ký ) – Tập 30Trạch Trư
 • Hắc tây du ( Mục thần ký ) – Tập 31Trạch Trư
 • Hắc tây du ( Mục thần ký ) – Tập 32Trạch Trư
 • Hắc tây du ( Mục thần ký ) – Tập 33Trạch Trư
 • Hắc tây du ( Mục thần ký ) – Tập 34Trạch Trư
 • Hắc tây du ( Mục thần ký ) – Tập 35Trạch Trư
 • Hắc tây du ( Mục thần ký ) – Tập 36Trạch Trư
 • Hắc tây du ( Mục thần ký ) – Tập 37Trạch Trư
 • Hắc tây du ( Mục thần ký ) – Tập 38Trạch Trư
 • Hắc tây du ( Mục thần ký ) – Tập 39Trạch Trư
 • Hắc tây du ( Mục thần ký ) – Tập 40Trạch Trư
 • Hắc tây du ( Mục thần ký ) – Tập 41Trạch Trư
 • Hắc tây du ( Mục thần ký ) – Tập 42Trạch Trư
 • Hắc tây du ( Mục thần ký ) – Tập 43Trạch Trư
 • Hắc tây du ( Mục thần ký ) – Tập 44Trạch Trư
 • Hắc tây du ( Mục thần ký ) – Tập 45Trạch Trư
 • Hắc tây du ( Mục thần ký ) – Tập 46Trạch Trư
 • Hắc tây du ( Mục thần ký ) – Tập 47Trạch Trư
 • Hắc tây du ( Mục thần ký ) – Tập 48Trạch Trư
 • Hắc tây du ( Mục thần ký ) – Tập 49Trạch Trư
 • Hắc tây du ( Mục thần ký ) – Tập 50Trạch Trư
 • Hắc tây du ( Mục thần ký ) – Tập 51Trạch Trư
 • Hắc tây du ( Mục thần ký ) – Tập 52Trạch Trư
 • Hắc tây du ( Mục thần ký ) – Tập 53Trạch Trư
 • Hắc tây du ( Mục thần ký ) – Tập 54Trạch Trư
 • Hắc tây du ( Mục thần ký ) – Tập 55Trạch Trư
 • Hắc tây du ( Mục thần ký ) – Tập 56Trạch Trư
 • Hắc tây du ( Mục thần ký ) – Tập 57Trạch Trư
 • Hắc tây du ( Mục thần ký ) – Tập 58Trạch Trư
 • Hắc tây du ( Mục thần ký ) – Tập 59Trạch Trư
 • Hắc tây du ( Mục thần ký ) – Tập 60Trạch Trư
 • Hắc tây du ( Mục thần ký ) – Tập 61Trạch Trư
 • Hắc tây du ( Mục thần ký ) – Tập 62Trạch Trư
 • Hắc tây du ( Mục thần ký ) – Tập 63Trạch Trư
 • Hắc tây du ( Mục thần ký ) – Tập 64Trạch Trư
 • Hắc tây du ( Mục thần ký ) – Tập 65Trạch Trư
 • Hắc tây du ( Mục thần ký ) – Tập 66Trạch Trư
 • Hắc tây du ( Mục thần ký ) – Tập 67Trạch Trư
 • Hắc tây du ( Mục thần ký ) – Tập 68Trạch Trư
 • Hắc tây du ( Mục thần ký ) – Tập 69Trạch Trư
 • Hắc tây du ( Mục thần ký ) – Tập 70Trạch Trư
 • Hắc tây du ( Mục thần ký ) – Tập 71Trạch Trư
 • Hắc tây du ( Mục thần ký ) – Tập 72Trạch Trư
 • Hắc tây du ( Mục thần ký ) – Tập 73Trạch Trư
 • Hắc tây du ( Mục thần ký ) – Tập 74Trạch Trư
 • Hắc tây du ( Mục thần ký ) – Tập 75Trạch Trư
 • Hắc tây du ( Mục thần ký ) – Tập 76Trạch Trư
 • Hắc tây du ( Mục thần ký ) – Tập 77Trạch Trư
 • Hắc tây du ( Mục thần ký ) – Tập 78Trạch Trư
 • Hắc tây du ( Mục thần ký ) – Tập 79Trạch Trư
 • Hắc tây du ( Mục thần ký ) – Tập 80Trạch Trư
 • Hắc tây du ( Mục thần ký ) – Tập 81Trạch Trư
 • Hắc tây du ( Mục thần ký ) – Tập 82Trạch Trư
 • Hắc tây du ( Mục thần ký ) – Tập 83Trạch Trư
 • Hắc tây du ( Mục thần ký ) – Tập 84Trạch Trư
 • Hắc tây du ( Mục thần ký ) – Tập 85Trạch Trư
 • Hắc tây du ( Mục thần ký ) – Tập 86Trạch Trư
 • Hắc tây du ( Mục thần ký ) – Tập 87Trạch Trư
 • Hắc tây du ( Mục thần ký ) – Tập 88Trạch Trư
 • Hắc tây du ( Mục thần ký ) – Tập 89Trạch Trư
 • Hắc tây du ( Mục thần ký ) – Tập 90Trạch Trư
 • Hắc tây du ( Mục thần ký ) – Tập 91Trạch Trư
 • Hắc tây du ( Mục thần ký ) – Tập 92Trạch Trư
 • Hắc tây du ( Mục thần ký ) – Tập 93Trạch Trư
 • Hắc tây du ( Mục thần ký ) – Tập 94Trạch Trư
 • Hắc tây du ( Mục thần ký ) – Tập 95Trạch Trư
 • Hắc tây du ( Mục thần ký ) – Tập 96Trạch Trư
 • Hắc tây du ( Mục thần ký ) – Tập 97Trạch Trư
 • Hắc tây du ( Mục thần ký ) – Tập 98Trạch Trư
 • Hắc tây du ( Mục thần ký ) – Tập 99Trạch Trư
 • Hắc tây du ( Mục thần ký ) – Tập 100Trạch Trư
 • Hắc tây du ( Mục thần ký ) – Tập 101Trạch Trư
 • Hắc tây du ( Mục thần ký ) – Tập 102Trạch Trư
 • Hắc tây du ( Mục thần ký ) – Tập 103Trạch Trư
 • Hắc tây du ( Mục thần ký ) – Tập 104Trạch Trư
 • Hắc tây du ( Mục thần ký ) – Tập 105Trạch Trư
 • Hắc tây du ( Mục thần ký ) – Tập 106Trạch Trư
 • Hắc tây du ( Mục thần ký ) – Tập 107Trạch Trư
 • Hắc tây du ( Mục thần ký ) – Tập 108Trạch Trư
 • Hắc tây du ( Mục thần ký ) – Tập 109Trạch Trư
 • Hắc tây du ( Mục thần ký ) – Tập 110Trạch Trư
 • Hắc tây du ( Mục thần ký ) – Tập 111Trạch Trư
 • Hắc tây du ( Mục thần ký ) – Tập 112Trạch Trư
 • Hắc tây du ( Mục thần ký ) – Tập 113Trạch Trư
 • Hắc tây du ( Mục thần ký ) – Tập 114Trạch Trư
 • Hắc tây du ( Mục thần ký ) – Tập 115Trạch Trư
 • Hắc tây du ( Mục thần ký ) – Tập 116Trạch Trư
 • Hắc tây du ( Mục thần ký ) – Tập 117Trạch Trư
 • Hắc tây du ( Mục thần ký ) – Tập 118Trạch Trư
 • Hắc tây du ( Mục thần ký ) – Tập 119Trạch Trư
 • Hắc tây du ( Mục thần ký ) – Tập 120Trạch Trư
 • Hắc tây du ( Mục thần ký ) – Tập 121Trạch Trư
 • Hắc tây du ( Mục thần ký ) – Tập 122Trạch Trư
 • Hắc tây du ( Mục thần ký ) – Tập 123Trạch Trư
 • Hắc tây du ( Mục thần ký ) – Tập 124Trạch Trư
Tổng số tập: End
Lần nghe gần đây: Tập số … Giờ:Phút:Giây… đang code
Nghe tiếp thời gian lần trước … đang code

One thought on “Tham Thiên Audio ✔️ chuyện 2024

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *