Thâu Thiên Chi Đạo Audio ✔️ Nghe kể chuyện 2024

thâu thiên chi đạo audio

I. Giới thiệu truyện thâu thiên chi đạo audio

Thâu thiên chi đạo audio kể về nhân vật chính là  Phương Hành của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ. Hắn ta được biết đến với biệt danh “Tiểu thổ phỉ” và đã gia nhập Thanh Vân Tông để trả thù cho bọn đạo tặc sơn cốc. Trên con đường tu chân, Phương Hành đã tham gia vào việc cướp bóc, đốt giết và ăn cắp tài nguyên tu chân.

Hắn ta có các tên gọi khác như Phương Tiểu Cửu, Tiểu Cửu ca ca và tiểu ma đầu. Hắncòn có các danh hiệu như Thống Thiên giáo chủ, di động tàng bảo khố, Thông Thiên giáo chủ, tam thập lục nhậm phù dao cung đại tư đồ, Thập Nhất Tiểu Thánh Quân (Thần Đình). Phương Hành có quan hệ với nhiều nhân vật khác nhau như người thê tử Ngao Trinh, Ứng Xảo Xảo, Sở Từ, Mộ Tiêu Thanh và Si Nhi. Anh có sư phụ là Bạch Thiên Trượng, Thiết Như Cuồng và Vạn La Lão Tổ, và nhạc phụ là Long Quân, Ứng Sư Hống và Thanh Huyền Vực Chủ. Anh cũng có huynh đệ kết nghĩa là Hàn Anh và Lệ Anh, nha hoàn là Tiểu Man, nghĩa nữ là Phương Tiểu Mỹ, và đồ đệ bao gồm Phương Lư, Thái Hư Bảo Bảo, Hồ nữ Tiểu Nhất tỷ muội và Phì Trư. Anh còn có các bằng hữu như Dư Tam Lưỡng, Hứa Linh Vân, Kim Lân Hoa, Thần Tú, Tiêu Tuyết, Lệ Hồng Y, Ô Tang Nhi, Diệp Cô Âm và Vương Quỳnh.

II. Xuất thân của Phương hành trong thâu thiên chi đạo audio

Phương Hành xuất thân từ Quỷ Yên Cốc, Thanh Vân Tông , Đại Tuyết Sơn, Thái Thượng Đạo (Cách đại di đồ, tiên thứ 11 trong truyền thuyết, Quy Khư chi chủ), Kiếp Đạo (tự tay sáng lập, danh xưng Thống Thiên giáo chủ), Bắc Minh gia (Thân thế có thể là phương tây Ma Châu Bắc Minh gia tử tôn), Viên gia (Thần Châu Trung Vực Viên gia đạo tử thứ 19).

Chủ tu công pháp thâu thiên chi đạo audio của Phương Hành bao gồm Thái Thượng Cửu Kinh (hóa linh kinh, cảm ứng kinh, bất tử kinh, tiêu diêu kinh, phá trận kinh, nhất khí kinh, cầu đạo kinh, vấn tâm kinh, tự tại kinh), Tổ Vu Thập Nhị Tế.

Về võ kỹ, Phương Hành sử dụng thâu thiên chi đạo audio Cầm Long Khống Hạc Công, Pháp Nhãn Thuật, Bình Chướng Thuật, Cảm Ứng Thuật, Thiên Ý Kiếm, Thập Vạn Bát Thiên Kiếm · Yêu Tộc Huyền Quyết, Âm Dương Đại Ma Bàn, Hồ Đan Kiếm, Sát Sinh Đại Thuật, Ngự Lôi Đại Thuật, Bố Vũ Đại Thuật, Kiếm Ma Đại Thuật, Thiên Địa Đại Ma Bàn, Thiên Địa Đại Đồng Lô, Loạn Thế Đồ Tiên Pháp.

Các binh khí mà Phương Hành sử dụng bao gồm Yên Hồ, Vạn La Quỷ Diện · trung giai pháp khí, Cửu Xà Kim Viêm Kiếm · trung giai pháp khí, Khổn Tiên Tác, Thiên La Tán · huyền khí, Lôi Kích Phù Tang Mộc, Sơn Bảo · pháp khí, Thái Tức Đồng Kính, Phong Thiền Đỉnh, Khi Thiên Bá Man Đao · tống xuất, Bát Phương Táng Tiên Bào · tống xuất, Cửu Đạo Kích.

Ngoài ra, Phương Hành còn sở hữu các bảo vật khác như Đả Thần Cung, Phật Quả · tống xuất, Thần Điện, Khô Lâu Đầu Cốt, Liên Hoa Bảo Ấn, Thái Thượng Ngọc Sách · tống xuất, Độ Tiên Bút · tống xuất, Thái Hư Bảo Kính · tống xuất.

III. Con đường tu tiên của phương hành trong thâu thiên chi đạo audio

Phương Hằng trong thâu thiên chi đạo audio bái sư tại phái Thanh Vân, học được nhiều võ công và tu tiên pháp tại đây. Sau đó ông đi nhiều nơi để học thêm kỹ năng:

 • Gia nhập phái Thanh Vân, gặp Bách Thiên Trượng dạy dỗ ông trong 3 năm.
 • Phản bội phái sau khi giết Tiểu Kiếm Minh và bị phong các bài.
 • Vào Băng Âm Cung để giải quyết sát khí và học thêm võ công.
 • Luyện thành kiếm thuật tại nhiều nơi như Diêm Cốc, Huyền Vực.
 • Đến Thái Hồ Lưu, Nam Hải, Bắc Cầu, Linh Sơn Tự tìm hiểu kỹ thuật.
 • Giao chiến với đối thủ như Điệp Hồn Thiên, tham gia hội Honghong.
 • Cứu giúp người khác như Tiêu Tuyết, cứu Long Nữ.
 • Chống lại quân Thiên, được Phù Dao Cung bảo hộ.
 • Vào các thế giới Thiên Thủy, Tiên Phủ, Tịnh Thổ tu luyện thêm.
 • Tham gia hội thăng Tiên, giành được ân điển Thiên.
 • Cuối cùng đánh bại 3 vị Thiên Đế, giành phần ân điển.

IV. Nghe truyện Thâu thiên chi đạo audio

Xin gửi tới quí thính giả bộ tiên hiệp dài tập truyện Thâu thiên chi đạo audio. đây là bộ truyện được độc giả đánh giá rất cao, rất hi vọng nhận được sự ủng hộ và chia sẻ từ các bạn

>>click để nghe từ nhiều MC tác giả khác của Thâu thiên chi đạo audio

>> Truyện đề xuất: Thái thượng thần tôn

>> Truyện đề xuất: Đạo Tôn

>> Truyện đề xuất: Cầu Ma

>>Tham gia group truyện để cùng nhau chia sẻ bộ truyện hay

 • Thâu thiên chi đạo – tập 1Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 2Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 3Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 4Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 5Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 6Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 7Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 8Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 9Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 10Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 11Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 12Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 13Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 14Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 15Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 16Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 17Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 18Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 19Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 20Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 21Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 22Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 23Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 24Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 25Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 26Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 27Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 28Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 29Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 30Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 31Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 32Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 33Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 34Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 35Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 36Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 37Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 38Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 39Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 40Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 41Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 42Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 43Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 44Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 45Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 46Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 47Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 48Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 49Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 50Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 51Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 52Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 53Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 54Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 55Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 56Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 57Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 58Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 59Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 60Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 61Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 62Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 63Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 64Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 65Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 66Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 67Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 68Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 69Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 70Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 71Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 72Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 73Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 74Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 75Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 76Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 77Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 78Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 79Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 80Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 81Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 82Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 83Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 84Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 85Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 86Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 87Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 88Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 89Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 90Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 91Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 92Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 93Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 94Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 95Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 96Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 97Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 98Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 99Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 100Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 101Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 102Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 103Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 104Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 105Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 106Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 107Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 108Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 109Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 110Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 111Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 112Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 113Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 114Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 115Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 116Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 117Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 118Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 119Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 120Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 121Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 122Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 123Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 124Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 125Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 126Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 127Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 128Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 129Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 130Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 131Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 132Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 133Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 134Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 135Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 136Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 137Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 138Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 139Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 140Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 141Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 142Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 143Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 144Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 145Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 146Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 147Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 148Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 149Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 150Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 151Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 152Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 153Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 154Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 155Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 156Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 157Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 158Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 159Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 160Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 161Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 162Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 163Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 164Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 165Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 166Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 167Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 168Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 169Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 170Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 171Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 172Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 173Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 174Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 175Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 176Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 177Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 178Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 179Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 180Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 181Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 182Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 183Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 184Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 185Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 186Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 187Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 188Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 189Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 190Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 191Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 192Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 193Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 194Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 195Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 196Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 197Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 198Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 199Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 200Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 201Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 202Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 203Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 204Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 205Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 206Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 207Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 208Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 209Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 210Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 211Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 212Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 213Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 214Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 215Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 216Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 217Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 218Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 219Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 220Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 221Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 222Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 223Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 224Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 225Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 226Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 227Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 228Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 229Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 230Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 231Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 232Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 233Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 234Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 235Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 236Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 237Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 238Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 239Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 240Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 241Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 242Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 243Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 244Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 245Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 246Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 247Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 248Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 249Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 250Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 251Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 252Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 253Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 254Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 255Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 256Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 257Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 258Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 259Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 260Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 261Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 262Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 263Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 264Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 265Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 266Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 267Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 268Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 269Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 270Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 271Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 272Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 273Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 274Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 275Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 276Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 277Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 278Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 279Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 280Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 281Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 282Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 283Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 284Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 285Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 286Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 287Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 288Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 289Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 290Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 291Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 292Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 293Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 294Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 295Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 296Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 297Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 298Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 299Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 300Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 301Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 302Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 303Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 304Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 305Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 306Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 307Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 308Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 309Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 310Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 311Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 312Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 313Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 314Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 315Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 316Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 317Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 318Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 319Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 320Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 321Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 322Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 323Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 324Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 325Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 326Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 327Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 328Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 329Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 330Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 331Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 332Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 333Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 334Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 335Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 336Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 337Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 338Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 339Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 340Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 341Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 342Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 343Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 344Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 345Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 346Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 347Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 348Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 349Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 350Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 351Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 352Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 353Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 354Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 355Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 356Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 357Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 358Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 359Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 360Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 361Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 362Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 363Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 364Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 365Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 366Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 367Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 368Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 369Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 370Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 371Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 372Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 373Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 374Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 375Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 376Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 377Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 378Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 379Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 380Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 381Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 382Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 383Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 384Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 385Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 386Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 387Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 388Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 389Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 390Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 391Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 392Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 393Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 394Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 395Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 396Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 397Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 398Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 399Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 400Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 401Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 402Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 403Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 404Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 405Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 406Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 407Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 408Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 409Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 410Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 411Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 412Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 413Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 414Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 415Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 416Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 417Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 418Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 419Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 420Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 421Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 422Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 423Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 424Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 425Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 426Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 427Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 428Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 429Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 430Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 431Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 432Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 433Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 434Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 435Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 436Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 437Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 438Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 439Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 440Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 441Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 442Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 443Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 444Hắc Sơn
 • Thâu thiên chi đạo – tập 445Hắc Sơn
Tổng số tập: End
Lần nghe gần đây: Tập số … Giờ:Phút:Giây… đang code
Nghe tiếp thời gian lần trước … đang code

One thought on “Thâu Thiên Chi Đạo Audio ✔️ Nghe kể chuyện 2024

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *